O projektu

Tato kampaň je součástí projektu Indická základna pro transformaci Barmy obecně prospěšné společnosti Barmské centrum Praha (Burma Center Prague), který usiluje o přechod Barmy k demokracii a dodržování lidských práv v Barmě.

V rámci projektu, který probíhá v období 2012-14, vznikly aktivity k podpoře zodpovědného turismu do Barmy. Záměrem je zvýšit pozitivní dopady turismu v ekonomické, kulturní a politické oblasti na celé barmské obyvatelstvo a zároveň zmenšit nevyhnutelnou podporu barmské armádě, jejím politickým zástupcům a na vládu napojeným podnikatelům.

 

Za důležitá kriteria zodpovědného cestování považujeme především, že

  • minimalizuje negativní dopady turismu ohledně ekonomiky, životního prostředí a společnosti,
  • zvyšuje ekonomický příjem místních obyvatelů a zlepšuje situaci místních komunit, jejich pracovní podmínky a dostupnost průmyslu,
  • zapojuje místní lidi do rozhodování, jehož výsledky ovlivňují jejich životy a příležitosti,
  • pozitivně přispívá k ochraně přírodního a kulturního bohatství a k udržení globální rozmanitosti,
  • zprostředkovává turistům kontakt s místními lidmi, a tudíž i větší porozumění jejich kulturní, společenské a ekologické situaci a problémům,
  • poskytuje postiženým přístup k turistickým zařízením a
  • a povzbuzuje respekt mezi cestujícími a místními lidmi a posiluje místní hrdost a sebedůvěru.

 

Projektové aktivity budou zahrnovat kampaň, osvětové akce, průzkum, školení barmských kolegů a sbíraní data o konkretních případech. Ústřední stránka www.ecoburma.com se připravuje v vícejazyčných verzích.

 

fotografie: onourownpath.com

Top